Quả cân 1kg
Giá : contact

- Chất liệu chính: Gang

- Khối lượng 1kg

- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1

- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam

- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất

Sản phẩm liên quan
» Loadcell PR6212 Minebea Intec » Loadcell PR6224 Minebea Intec » Loadcell MP 76 Minebea Intec » Cân ML3002E » Cân Nông Sản Salmon