Quả cân 1kg
Giá : 028.38445550

- Chất liệu chính: Gang

- Khối lượng 1kg

- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1

- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam

- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất

Sản phẩm liên quan
» Cân bàn SALMON » LAUMAS W100 » Bộ chỉ thị IND231 » Cân ô tô 150 tấn » Bộ chỉ thị D2008FA Keli Digital